Specjalistyczne

Centrum Stomatologiczne

Umów wizytę 32 43 57 748

Laser LightWalker AT

Zapraszamy na zabiegi

Dbamy o Państwa uśmiech

Wykwalifikowani lekarze

Komfortowe leczenie

Specjalistyczne technologie

Wysoka jakość usług

Dotacje UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Centrum realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

 

Regionalny Program Operacyjny - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego A.H. Frelich dzięki wprowadzeniu nowych usług i zakupie nowoczesnego sprzętu.

Nr Umowy: UDA-RPSL.01.02.04-00-082/11-00

Nazwa beneficjenta: Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne S.C. A.H. Frelich, ul. Św. Stanisława 22, 44-240 Żory

Wartość projektu: 966 926,91 PLN

Wartość dofinansowania: 509 550,87 PLN


Na­zwa pro­jek­tu: Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Centrum Stomatologii A.H. Frelich dzięki wprowadzeniu nowych i ulepszonych usług stomatologiczny poprzez zakup innowacyjnego lasera.

Nr Umo­wy: UDA-RPSL.01.02.04-00-203/15-00

Na­zwa be­ne­fi­cjen­ta: Spe­cja­li­stycz­ne Cen­trum Sto­ma­to­lo­gicz­ne S.C. A.H. Fre­lich, ul. Św. Sta­ni­sła­wa 22, 44-240 Żo­ry

War­tość pro­jek­tu: 400000,00 PLN

War­tość do­fi­nan­so­wa­nia: 185 000,00 PLN


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Nasz adres:

44-240 Żory
ul. Św. Stanisława 22
Śląsk, Polska

Centrum czynne:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00

Rejestracja:

32 43 57 748
32 43 56 899
recepcja(at)frelich(dot)pl